Home

Welcome to My New Blogging Blog

  • Սպիտակուցներ

    February 18, 2020 by

    Սպիտակուցներ (պրոտեիններ, պոլիպեպտիդներ, բարձրամոլեկուլային օրգանական միացություններ, որոնք կազմված են պեպտիդային կապով իրար միացած ալֆա-ամինաթթուներից: Կենդանի օրգանիզմներում սպիտակուցների ամինաթթվային հաջորդականությունը որոշվում է գենետիկական կոդով, սինթեզելիս հիմնականում օգտագործվում է ամինաթթուների 20 տեսակ։ Ամինաթթուների տարբեր հաջորդականություններն առաջացնում են տարբեր հատկություններով օժտված սպիտակուցներ։ Ամինաթթվի մնացորդները սպիտակուցի կազմում կարող են ենթարկվել նաև հետատրանսլյացիոն ձևափոխությունների, ինչպես բջջում ֆունկցիայի իրականացման ժամանակ, այնպես… Read more

  • Сергей Параджанов

    February 16, 2020 by

    Сергей Иосифович (Саргис Овсепович) Параджанов родился в Тифлисе (ныне Тбилиси) 9 января 1924 года в армянской семье Иосифа (Овсепа) Сергеевича (1890—1962) и Сиран (Сирануш) Давыдовны (в девичестве Бежанова, 1894—1975) Параджановых. Советский режиссер – так во всех официальных биографиях представлен Сергей Параджанов. Он был третьим ребёнком в семье после старших сестёр Анны и Рузанны. В 1932—1942… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.